Otterlo
10-02-18  Luchtmachthelikopters vliegen nog 2 weken laag
Tijdens de laagvliegperiode worden er 2 oefeningen gehouden: de Helicopter Weapons Instructor Course (HWIC) en de Continuation Training (TAC: tactisch) NL 2018. Beide zijn trainingen om DHC-bemanningen naar een tactisch hoger niveau te krijgen. Dat vergt een grote organisatie aan bijvoorbeeld oefenvijand, oefenlocaties en wapensystemen zoals bijvoorbeeld radars.

TAC en HWIC

De TAC staat voor de tactische module die alle crews moeten volgen om inzetgereed te zijn. Zo worden de militairen realistisch getraind in tactisch vliegen of tactische (wapen) instructie. Bij tactisch vliegen gebruiken ze vliegtechnieken om bijvoorbeeld zo veel mogelijk onopgemerkt een doel te naderen door laag te vliegen, of door verschillende naderingsmethodes en landingstechnieken toe te passen. Laagvliegen is vaak de enige optie en dat moet goed geoefend worden om veilig en inzetbaar te blijven.

Tijdens de HWIC leiden ervaren wapeninstructeurs minder ervaren collega's op. Als die de cursus hebben doorlopen, kunnen zij bemanningen op de squadrons opleiden.

Deze week frissen de 340 tot 350 deelnemers hun basiskennis op en bereiden de tweede en derde week van de oefening voor. Tijdens de oefening slapen de deelnemers in tenten waarvan er tijdens de oefening ongeveer 60 in gebruik zijn. Aan de oefening doen naast vliegende eenheden ook militairen op de grond mee.

Laagvliegen

Het gehele gebied mag worden gebruikt voor laagvliegen met in achtneming van de geldende regelgeving en artikel 2 van de beschikking, zie voor meer informatie Vliegbewegingen. Er mag zo laag gevlogen worden als voor de oefening noodzakelijk in het gehele gebied. Uiteraard wordt elke vlucht zorgvuldig gepland om zoveel mogelijk overlast te voorkomen.

Van maandag 12 tot en met donderdag 15 februari, vliegen de helikopters tussen 09.00 uur en 23.00 uur en vrijdag 16 februari van 09.00 uur tot 16.00 uur.

De laatste oefenweek is week 8. Dan vliegen de helikopters van maandag 19 tot en met donderdag 22 februari tussen 09.00 uur en 23.00 uur en vrijdag 23 februari van 09.00 uur tot 16.00 uur.